ПОЛІТИКА КОНФІДЕНСІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Надаючи свої персональні дані, користувач сайту (далі - споживач) погоджується з умовами політики конфіденційності та дає свою згоду на обробку наданих їм персональних даних на умовах, викладених у цьому документі. Згода на обробку персональних даних надається в момент реєстрації або оформлення замовлення на сайті http://goldensushichernomorsk.tilda.ws


РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Політика конфіденційності щодо обробки персональних даних складена на підставі положень Конституції України з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. No 2297-VI, та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних власником сайту http: //goldensushichernomorsk.tilda.ws

1.2. Сайт http://goldensushichernomorsk.tilda.ws належить на праві власності , (далі - Компанія). Усі об'єкти права інтелектуальної власності, що містяться на сайті, крім випадків, коли про це окремо зазначено, що належать на праві власності Компанії.

1.3. Ця Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб - споживачів, які є користувачами Сайту, крім випадків, коли інформація особисто та свідомо розголошується споживачем - користувачем сайту.

1.4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, власником якої є споживач.

1.5. Компанія вживає всіх можливих заходів для забезпечення виконання заходів, передбачених цим розділом Політики конфіденційності.


РОЗДІЛ ІІ. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. З метою реалізації функцій та завдань сайту, а також інших цілей, пов'язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (у тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, власником яких є.

2.2. З метою реалізації функцій та завдань сайту та інших цілей, пов'язаних із цивільно-правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

2.3. Згода споживача, що надається Компанії на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (у тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформляється шляхом проставлення споживачем позначки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

2.4. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (у тому числі з використанням автоматизованих засобів) споживач надає дозвіл Компанії належить така інформація про споживача:

Прізвище ім'я по батькові;

Місце проживання/доставки;

Відомості засобів зв'язку (телефон, e-mail та ін.)

Дата народження.

2.5. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про споживачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

2.6. Перелічені вище відомості далі за текстом Політики називаються «Персональні дані».


РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ І МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І ТЕРМІН ЇХ ЗБЕРІГАННЯ


3.1. Компанія обробляє персональні дані споживача лише у разі їх заповнення та/або відправлення споживачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті

http://goldensushichernomorsk.tilda.ws

Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Компанії, споживач висловлює свою згоду з цією Політикою.

3.2. Компанія обробляє знеособлені дані про споживача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера споживача (включено збереження файлів cookie та використання технології Java Script).

3.3. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії, зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України чи волевиявленням споживача.

3.4. Метою обробки персональних даних споживача є інформування споживача за допомогою надсилання електронних листів, смс-повідомлень, надання доступу до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на сайті

http://goldensushichernomorsk.tilda.ws

3.5. Також Компанія має право надсилати споживачеві повідомлення про нові послуги, спеціальні пропозиції, акції та різні події. Споживач будь-якої миті може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень компанії.

3.6. Знеособлені дані споживачів, які збираються Компанією за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.


РОЗДІЛ IV. ПРАВА СПОЖИВАЧА


4.1. Споживач, щодо власних персональних даних, що надаються для збору, накопичення, обробки, зберігання та використання Компанією, має право:

4.1.1. Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження компанії;

4.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

4.1.3. доступ до своїх персональних даних;

4.1.4. Отримувати інформацію щодо того, чи обробляються його персональні дані;

4.1.5. Пред'являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

4.1.6. Подавати мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

4.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять гідність, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

4.1.8. Звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

4.1.9. Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних;

4.1.10. Вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

4.1.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних;

4.1.12. Знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;

4.1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.


РОЗДІЛ V. РОЗКРИТТЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


5.1. Компанія звільняється від обов'язку дотримання Політики конфіденційності щодо персональних даних споживача у разі, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.

5.2. Компанія вправі поширювати персональні дані споживача у разі якщо інформація, отримана зі складу персональних даних є суспільно необхідною, тобто предметом суспільного інтересу, право громадськості знати цю інформацію переважає над потенційною шкодою від її поширення.

5.3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.


РОЗДІЛ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


6.1. Споживач може отримати будь-які роз'яснення щодо питань, що стосуються його персональних даних, звернувшись до Компанії за допомогою засобів зв'язку.

6.2. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Компанії. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

6.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі знаходиться в Інтернеті за адресою

http://goldensushichernomorsk.tilda.ws

Made on
Tilda